ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/4


สมาชิกกลุ่ม 3k gang-za
1. นายกิตติพันธ์ ธะนะคำ เลขที่ 13
2. นางสาวขวัญชนก นะวะสิทธิ์ เลขที่ 26
3. นางสาวภัทร์ชุรีย์ สุวรรณฟู เลขที่ 46
ลิงค์
http://swm64.wordpress.com/

นาย ฐาปณัฐ แสนชัย ม.6/4 เลขที่2
นาย กฤษฎาพงษ์ สารเทพ ม.6/4 เลขที่ 11
นาย จิรายุทธ ธนะขันธ์ ม.6/4 เลขที่16
http://banh01.wordpress.com/

2 Responses

 1. ขอบคุณนะครับ
  ทีให้งานกลุ่มผมขึ้นโชว์ด้วย
  อิอิ

 2. นาย ฐาปณัฐ แสนชัย ม.6/4 เลขที่2
  นาย กฤษฎาพงษ์ สารเทพ ม.6/4 เลขที่ 11
  นาย จิรายุทธ ธนะขันธ์ ม.6/4 เลขที่16
  http://banh01.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: