ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/31.นางสาวภาวิตา ขวัญใจ เลขที่ 36 ม.6/3
2.นางสาวกฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ม.6/3
3.นางสาวศิริมาศ อินทะรังษี เลขที่ 55 ม.6/3

ลิ้งเว็บ =
http://mbdza.wordpress.com/

9 Responses


 1. นาย ทรงวิทย์ ดาเคน เลขที่ 8
  นาย กิตติศักดิ์ ปาฟอง เลขที่ 15
  นาย ศุภโชค พรมมิ เลขที่ 19
  ชั้น ม6/3
  เว็บลิ้งhttp://nail58585.wordpress.com/


 2. นาย ชยพล เที่ยงตรง เลขที่3 ม.6/3
  นางสาว ศรินทิพย์ ทิศจันทร์ เลขที่41 ม.6/3
  นางสาว นิสา ศรีใหญ่ เลขที่51 ม.6/3
  เว็บลิ้งhttp://aonniiair.wordpress.com/


 3. นาย ชยพล เที่ยงตรง เลขที่3 ชั้นม.6/3
  นางสาว ศรินทิพย์ ทิศจันทรื เลขที่41 ชั้นม.6/3
  นางสาว นิสา ศรีใหญ่ เลขที่51 ชั้นม.6/3
  เว๊บลิ้งhttp://aonniiair.wordpress.com/2011/02/11/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80/

 4. นาย กฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 13
  นาย ภานุวัฒน์ คำลือ ชั้น ม. 6/3 เลขที่ 18
  นาง สาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 32
  http://panuwat25394.wordpress.com/

 5. 1.นางสาวณัชชา เสนจอม เลขที่ 31 ม.6/3
  2.นางสาวธนภรณ์ ทะศรีแก้ว เลขที่34 ม.6/3
  3.นางสาววัชโรบล วุฒิ เลขที่ 40 ม. 6/3

  http://thanaporn654.wordpress.com


 6. น.ส. ชนินทร์วลัย วงษ์ทะ เลขที่ 28 ม.6/3
  น.ส. วัชรินทร์ อินต๊ะวงค์ เลขที่ 39 ม.6/3

  http://beer39mild28.wordpress.com


 7. 1.นางสาว กัณภิรมย์ เทพกัน เลขที่ 24 ชั้น ม.6/3
  2.นางสาว จุฬาลักษณ์ ปานต๊ระษี เลขที่ 47 ชั้น ม. 6/3
  3.นางสาว ชัชฎาภรณ์ ก้อชนะ เลขที่ 48 ชั้น ม.6/3

  เว็บลิ้ง http://sweetpink630.wordpress.com

 8. 1.นายธันวา ขัติยศ เลขที่ 17 ม.6/3
  2.นางสาว พิชยา ราชธนุ เลขที่52 ม.6/3
  3.นางสาว วรัชยา แสนดวงแก้ว เลขที่ 53 ม.6/3

  เว็บลิ้งค์=http://zaweet.wordpress.com

 9. 1.นายธันวา ขัติยศ เลขที่ 17 ม.6/3
  2.นางสาว พิชยา ราชธนุ เลขที่52 ม.6/3
  3.นางสาว วรัชยา แสนดวงแก้ว เลขที่ 53 ม.6/3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: