ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/21. น.ส พิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41 ม.6/2
2. น.ส วาสนา อินสบหลม เลขที่ 49 ม.6/2
3. น.ส ธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22 ม.6/2

ลิงค์ http://pimpagan18.wordpress.com ค่ะ อาจารย์ นก

2 Responses

 1. 1.นายกฤษฎี กาศโอสถ เลขที่1
  2.นางสาวสลิลทิพย์ มณเฑียร เลขที่ ๕๑
  3.นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ เลขที่๕๔
  กลุ่ม GPA
  http://www.pearejung.wordpress.com

 2. นางสาวปาล์มฤดี จันคำ เลขที่ 31

  นางสาวพสิกา จันทา เลขที่ 38

  นางสาวสุนิศา คูณกลาง เลขที่ 52

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  http://aoommomo.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: