ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับทุน NSC2011


ผลการนำเสนอโครงการ NSC 2011 นักเรียนผ่านได้รับทุนอีกจำนวนทีมละ 7,000 บาท รวมจากเดิมที่ได้รับทีมละ 3000 บาท เป็นได้รับทุน ทั้งหมดทีมละ 10,000 บาท ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 4 ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยมีคุณครูอริศรา สะสม เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอและนักเรียนผู้พัฒนา ดังนี้
1.มหัศจรรย์พันธุกรรมสัตว์โลก
โดย
1.เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ
2. เด็กหญิงปาริชาต แก้วด้วง
3.เด็กหญิงศิริรัตน์ รินสิริ
2.สนุกใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โดย
1. ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี
2. ด.ญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
3.เด็กหญิงชุตินันท์ ตันน้อย
ภาพบรรยากาศงาน NSC 2011 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 คลิก
ภาพกิจกรรม2 คลิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คลิก

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการคัดเลือก คลิก
เว็บโครงการ คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: