ทักษะวิชาการ2553


นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ณ โรงเรียนศรีเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor รางวัลเหรียญทองได้แก่
นางสาว คุณัญญา วิเชียรรัตน์ นางสาวชัญญานุช อนาวงศ์

โครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทองได้แก่
ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ ด.ญ.ธนพัต เจริญภักดี
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย
โดยมีคุณครูอริศรา สะสมเป็นครูที่ปรึกษาOne Response

  1. ครูค้ะ
    เข้าไปหน่อยนะคะว่าสวยหรือยัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: