ประกาศโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารจะเปิดรับสมัครวันที่ 14 ม.ค.


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารจะเปิดรับสมัครวันที่ 14 ม.ค.
ปีนี้รับ นักเรียน 45 คน นะคับ

One Response

  1. คลิก ดูที่นี่นะคะ http://www.rtsd.mi.th/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: