ซอล่องน่าน


ซอล่องน่าน ทำนองดาดน่าน คำผาย นุปิง

ซอล่องน่าน ๑

ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ โนทะ

เพลงพื้นบ้านซอไหว้ครูแม่จันสมสายธารา10

ซอล่องน่าน แชมป์จันทร์ แม่ลำดวล 7

ซอล่องน่าน แชมป์จันทร์ อำพร1

ซอน่าน สนชัย แสงดาว

ซอล่องน่าน ปอยบวช คณะสนธยา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: