งาน ม.6/1พ-6/8


ภารกิจของคุณในสัปดาห์นี้วันที่ 15-19 พ.ย.
1.ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ตามใบงานที่ครูสอนแทนแจก
2.ให้นักเรียนส่งงาน ลิ้งURL ของ wordpress ,youtube ,fikcr และfacbook ตามลิ้งที่ให้ส่งในหน่วยที่ 1
3.ศึกษางานในหน่อยที่ 2 ตามเนื้อหาหน่วยที่ 2 นะจ้ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: