อบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานอาสา เอาสื่อที่นำเสนอในการอบรมมาให้คุณครูได้โหลดกันที่นี่คะ
powerpoint ของ ศน.สุรัตน์ กุลศรี


คลิกเข้าไปดูสำหรับเอกสารที่เหลือ ไปเลือกได้เลยค่ะ
http://www.scribd.com/asasom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: