ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/4


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/4ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4097.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

Advertisements

55 Responses

  1. Link 1 >>>> http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF

    Link 2 >>>> http://www.shareswf.com/game/8613/dfd

    ชื่อเรื่อง การขับรถ
    แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
    ผู้จัดทำ
    นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
    นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
    ชั้น ม.6/4

  2. http://www.shareswf.com/game/5212/goer
    จัดทำโดย
    นาย ธนากร ทุ่งสง ชั้น 6/4 เลขที่ 17

  3. http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF

    link2 >>> http://www.shareswf.com/game/8613/dfd

    ชื่อเรื่อง การขับรถ
    แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
    ผู้จัดทำ นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
    นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
    ชั้น ม.6/4

  4. http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF
    ชื่อเรื่อง การขับรถ
    แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
    ผู้จัดทำ นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
    นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
    ชั้น ม.6/4

  5. http://www.shareswf.com/media/games/swf/5212.swfView on ShareSWF
    เรื่อง บินไปกับฉัน

    จัดทำโดย
    นาย ธนากร ทุ่งสง เลขที่ 17 ชั้น 6/4

  6. http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF

    ชื่อเรื่อง การขับรถ
    แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
    ผู้จัดทำ
    นาย กรกช คำตัน เลขที่ 10
    นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
    ชั้น ม.6/4

  7. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    ชื่อเรื่อง การขับรถ
    แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
    ผู้จัดทำ นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
    นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
    ชั้น ม.6/4

  8. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5237.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  9. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5180.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    นายสุทธิชัย คนสูง เลขที่ 24
    นายณภัทร เทพจันตา เลขที่ 25

    ชั้น ม.6/4

  10. View on ShareSWF
    [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5171.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    ธนาพร พรมเสน.เลขที่ 28
    เฟื่องฝน เป็งแก้ว เลขที่ 31 ม.6/4

  11. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5178.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นาย กิตติพันธ์ ธะนะคำ เลขที่ 13
    นางสาว ธนิดา ธนูสนธ์ เลขที่ 40
    ม.6/4

  12. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5088.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นาย มงคลชัย ไชยวงค์ เลขที่ 5
    นาย กฤษฏาพงษ์ สารเทพ เลขที่ 11
    ม.6/4

  13. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5174.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นางสาว ฝนทิพย์ หม้อกรอง เลขที่ 30
    นางสาว ศิริวิมล อภิวัน เลขที่ 33
    ม.6/4

  14. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5172.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    จัดทำโดย
    นาย จักราวุธ ธิโปธิ เลขที่ 15
    นาย จิรายุทธ ธนะขันธ์ เลขที่ 16
    ม.6/4

  15. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5136.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    View on ShareSWF

    แนวคิด
    อยากให้เด็กไทย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม บ้างค่ะ

    นางสาว อัจฉรา วงศ์ชัย เลขที่ 36
    นางสาว รุจิรางค์ ยศกันโท เลขที่ 48
    ม.6/4

  16. View on ShareSWF

    [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5124.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    แนวคิด

    มีสุขก็ย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดา

    จัดทำโดย

    นางสาวณัฐยา เกษมศิลป์ เลขที่ 27

  17. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5115.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    1 นาย ณัฐพล แสนวงศ์ เลขที่ 3
    2 นาย กุลเดช พรหมภิไชย เลขที่ 14
    ชั้น ม 6/4

  18. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5108.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    ชื่ิอเรื่อง”เต่าหารัก”

    แนวคิดในการจัดทำ :
    ความรักก็มี step ในการก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆ
    ช้าบ้าง . . . เร็วบ้าง จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่เราได้เจอคนที่ใช่จริงๆ
    วันนั้น . . . ความรักคงเดินต่อไปได้เรื่อยๆ

    ผู้จัดทำ :

    นายฐาปณัฐ แสนชัย เลขที่2 ม.6/4
    นายพนรัตน์ มะโน เลขที่19 ม.6/4

  19. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5077.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย

    นายอัมฤทธิ์ บริสุทธิ์ เลขที่ 9 ม.6/4

    นายวิศรุต ศรีทะโร เลขที่ 7 ม.6/4

    แนวคิด

    อะไรที่ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่ของเราอยู่วันยังค่ำ
    เราจงพอใจในสิ่งที่ตนมี

  20. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5100.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  21. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5097.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  22. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5098.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  23. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5086.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  24. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5087.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  25. View on ShareSWF

    [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5084.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    จัดทำโดย
    นายกิตติพันธ์ กันทะจันทร์ เลขที่ 1
    นายวีระ สาธร เลขที่ 22

    แนวคิด
    สัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็ก

  26. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5048.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    1.นาย ปรเมศวร์ ครองดี เลขที่ 4
    2.นายวรัญญู ชูคดี เลขที่ 6

    ม.6/4

  27. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5045.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย

    นางสาว พรรณา จันทร์เเสน เลขที่ 42
    นางสาว สุภัทรา ขัติศิริ เลขที่ 52

    ม.6/4
    แนวคิด ชอบธรรมชาติที่สดใส

  28. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5044.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    1.นางสาว ขวัญชนก นะวะสิทธิ์ เลขที่ 26
    2.นางสาว ภัทร์ชุลีย์ สุวรรณฟู เลขที่ 46
    ม.6/4

  29. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5032.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นางสาว พิชญา มะโนชัย เลขที่ 43
    นางสาว ภรรณิภา คำจันต๊ะ เลขที่ 45
    ม.6/4
    เเนวคิด
    คิดว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะ

  30. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4976.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    จัดทำโดย
    1.นางสาว สุภัสรา นันทเพรี เลขที่ 34
    2.นางสาว สุธาทิพย์ คำใจดี เลขที่ 51
    ม.6/4
    แนวคิด
    ความประมาทเป็นสิ่งไม่ดี

  31. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4977.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
    จัดทำโดย
    1.นาย สุทธิพงษ์ สถาพร เลขที่ 8
    2.นาย วัสารัช จันทร์คำเรือง เลขที่ 21
    ม.6/4
    แนวคิด
    มอบความสุขแก่คนที่เรารักดีที่สุด

    ครูครับนี้คืองานที่สมบูรณ์ที่สุดคับ ผมและเพื่อนจะส่งงานนี้ครับ

  32. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4974.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  33. View on ShareSWF

    [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4969.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นายจักราวุธ ธิโปธิ เลขที่ 15
    นายจิรายุทธ ธนะขันต์ เลขที่ 16
    ม6/4

  34. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4968.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นางสาว รุ่งทิวา ยะหลวง เลขที่ 47
    นางสาว วิภารัตน์ สุริยพรม เลขที่ 50
    ม.6/4

  35. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4919.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นายวิศรุต ศรีทะโร ม.6/4 เลขที่ 7

  36. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/4919swf/.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  37. View on ShareSWF
    [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/work3.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  38. View on ShareSWF
    [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/game/4905/work3.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  39. View on ShareSWF
    gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/Work3.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  40. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4861.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  41. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4860.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  42. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4858.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  43. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4857.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    จัดทำโดย
    นส.อัมรา มินออน เลขที่ 37
    นส.พิมพ์นิภา กุ๊กไชย เลขที่ 44
    ม.6/4

  44. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4856.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  45. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4854.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  46. View on ShareSWF.[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4854.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  47. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4851.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  48. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4850.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  49. .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4850.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  50. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4842.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    ส่งตัวการ์ตูน

    จัดทำโดย

    นางสาว ศรัญญา เฟืองแก้ว เลขที่ 32 ม.6/4
    นางสาว อยู่หทัย กองบุญ เลขที่ 35 ม.6/4

  51. View on ShareSWF

  52. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4633.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

    นางสาว ศรัญญา เฟืองแก้ว เลขที่ 32 ม.6/4
    นางสาว อยู่หทัย กองบุญ เลขที่ 35 ม.6/4

    แนวคิด นิทานสอนเด็ก

  53. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4633.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  54. View on ShareSWF

    [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4615.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: