ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/4


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/4ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4097.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

55 Responses

 1. Link 1 >>>> http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF

  Link 2 >>>> http://www.shareswf.com/game/8613/dfd

  ชื่อเรื่อง การขับรถ
  แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
  ผู้จัดทำ
  นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
  นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
  ชั้น ม.6/4

 2. http://www.shareswf.com/game/5212/goer
  จัดทำโดย
  นาย ธนากร ทุ่งสง ชั้น 6/4 เลขที่ 17

 3. http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF

  link2 >>> http://www.shareswf.com/game/8613/dfd

  ชื่อเรื่อง การขับรถ
  แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
  ผู้จัดทำ นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
  นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
  ชั้น ม.6/4

 4. http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF
  ชื่อเรื่อง การขับรถ
  แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
  ผู้จัดทำ นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
  นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
  ชั้น ม.6/4

 5. http://www.shareswf.com/media/games/swf/5212.swfView on ShareSWF
  เรื่อง บินไปกับฉัน

  จัดทำโดย
  นาย ธนากร ทุ่งสง เลขที่ 17 ชั้น 6/4

 6. http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swfView on ShareSWF

  ชื่อเรื่อง การขับรถ
  แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
  ผู้จัดทำ
  นาย กรกช คำตัน เลขที่ 10
  นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
  ชั้น ม.6/4

 7. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/8613.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ชื่อเรื่อง การขับรถ
  แนวคิด ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
  ผู้จัดทำ นายกรกช คำตัน เลขที่ 10
  นาย กฤษณะพงศ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
  ชั้น ม.6/4

 8. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5237.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 9. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5180.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นายสุทธิชัย คนสูง เลขที่ 24
  นายณภัทร เทพจันตา เลขที่ 25

  ชั้น ม.6/4

 10. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5171.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ธนาพร พรมเสน.เลขที่ 28
  เฟื่องฝน เป็งแก้ว เลขที่ 31 ม.6/4

 11. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5178.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นาย กิตติพันธ์ ธะนะคำ เลขที่ 13
  นางสาว ธนิดา ธนูสนธ์ เลขที่ 40
  ม.6/4

 12. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5088.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นาย มงคลชัย ไชยวงค์ เลขที่ 5
  นาย กฤษฏาพงษ์ สารเทพ เลขที่ 11
  ม.6/4

 13. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5174.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว ฝนทิพย์ หม้อกรอง เลขที่ 30
  นางสาว ศิริวิมล อภิวัน เลขที่ 33
  ม.6/4

 14. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5172.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย
  นาย จักราวุธ ธิโปธิ เลขที่ 15
  นาย จิรายุทธ ธนะขันธ์ เลขที่ 16
  ม.6/4

 15. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5136.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  View on ShareSWF

  แนวคิด
  อยากให้เด็กไทย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม บ้างค่ะ

  นางสาว อัจฉรา วงศ์ชัย เลขที่ 36
  นางสาว รุจิรางค์ ยศกันโท เลขที่ 48
  ม.6/4

 16. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5124.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  แนวคิด

  มีสุขก็ย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดา

  จัดทำโดย

  นางสาวณัฐยา เกษมศิลป์ เลขที่ 27

 17. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5115.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  1 นาย ณัฐพล แสนวงศ์ เลขที่ 3
  2 นาย กุลเดช พรหมภิไชย เลขที่ 14
  ชั้น ม 6/4

 18. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5108.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่ิอเรื่อง”เต่าหารัก”

  แนวคิดในการจัดทำ :
  ความรักก็มี step ในการก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆ
  ช้าบ้าง . . . เร็วบ้าง จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่เราได้เจอคนที่ใช่จริงๆ
  วันนั้น . . . ความรักคงเดินต่อไปได้เรื่อยๆ

  ผู้จัดทำ :

  นายฐาปณัฐ แสนชัย เลขที่2 ม.6/4
  นายพนรัตน์ มะโน เลขที่19 ม.6/4

 19. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5077.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นายอัมฤทธิ์ บริสุทธิ์ เลขที่ 9 ม.6/4

  นายวิศรุต ศรีทะโร เลขที่ 7 ม.6/4

  แนวคิด

  อะไรที่ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่ของเราอยู่วันยังค่ำ
  เราจงพอใจในสิ่งที่ตนมี

 20. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5100.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 21. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5097.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 22. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5098.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 23. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5086.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 24. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5087.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 25. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5084.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย
  นายกิตติพันธ์ กันทะจันทร์ เลขที่ 1
  นายวีระ สาธร เลขที่ 22

  แนวคิด
  สัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็ก

 26. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5048.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  1.นาย ปรเมศวร์ ครองดี เลขที่ 4
  2.นายวรัญญู ชูคดี เลขที่ 6

  ม.6/4

 27. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5045.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นางสาว พรรณา จันทร์เเสน เลขที่ 42
  นางสาว สุภัทรา ขัติศิริ เลขที่ 52

  ม.6/4
  แนวคิด ชอบธรรมชาติที่สดใส

 28. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5044.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  1.นางสาว ขวัญชนก นะวะสิทธิ์ เลขที่ 26
  2.นางสาว ภัทร์ชุลีย์ สุวรรณฟู เลขที่ 46
  ม.6/4

 29. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5032.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว พิชญา มะโนชัย เลขที่ 43
  นางสาว ภรรณิภา คำจันต๊ะ เลขที่ 45
  ม.6/4
  เเนวคิด
  คิดว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะ

 30. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4976.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย
  1.นางสาว สุภัสรา นันทเพรี เลขที่ 34
  2.นางสาว สุธาทิพย์ คำใจดี เลขที่ 51
  ม.6/4
  แนวคิด
  ความประมาทเป็นสิ่งไม่ดี

 31. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4977.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย
  1.นาย สุทธิพงษ์ สถาพร เลขที่ 8
  2.นาย วัสารัช จันทร์คำเรือง เลขที่ 21
  ม.6/4
  แนวคิด
  มอบความสุขแก่คนที่เรารักดีที่สุด

  ครูครับนี้คืองานที่สมบูรณ์ที่สุดคับ ผมและเพื่อนจะส่งงานนี้ครับ

 32. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4974.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 33. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4969.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายจักราวุธ ธิโปธิ เลขที่ 15
  นายจิรายุทธ ธนะขันต์ เลขที่ 16
  ม6/4

 34. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4968.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว รุ่งทิวา ยะหลวง เลขที่ 47
  นางสาว วิภารัตน์ สุริยพรม เลขที่ 50
  ม.6/4

 35. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4919.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายวิศรุต ศรีทะโร ม.6/4 เลขที่ 7

 36. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/4919swf/.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 37. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/work3.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 38. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/game/4905/work3.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 39. View on ShareSWF
  gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/Work3.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

 40. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4861.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 41. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4860.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 42. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4858.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 43. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4857.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นส.อัมรา มินออน เลขที่ 37
  นส.พิมพ์นิภา กุ๊กไชย เลขที่ 44
  ม.6/4

 44. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4856.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 45. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4854.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 46. View on ShareSWF.[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4854.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

 47. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4851.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 48. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4850.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 49. .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4850.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

 50. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4842.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ส่งตัวการ์ตูน

  จัดทำโดย

  นางสาว ศรัญญา เฟืองแก้ว เลขที่ 32 ม.6/4
  นางสาว อยู่หทัย กองบุญ เลขที่ 35 ม.6/4

 51. View on ShareSWF

 52. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4633.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว ศรัญญา เฟืองแก้ว เลขที่ 32 ม.6/4
  นางสาว อยู่หทัย กองบุญ เลขที่ 35 ม.6/4

  แนวคิด นิทานสอนเด็ก

 53. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4633.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 54. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4615.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: