ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/1พ


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/1พที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/4097.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

27 Responses

 1. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5537.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]
  เรื่อง: Glucose
  แนวคิด: อธิบายกลไกการสลายกลูโคสโดยใช้ออกซิเจน
  ผู้จัดทำ: นางสาวจิตประภัสสร ทะศรีแก้ว เลขที่15 ม.6/1(พ)
  นางสาวภัทรียา ชอบธรรม เลขที่ 36 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 2. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5337.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เกิดมามีกรรมภาค 2
  แนวคิด: ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยผมครับ
  จัดทำโดย
  กมลชัย นันตา 61พ เลขที่ 1
  สิทธิชัย ศรีคำ 61พ เลขที่ 10
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 3. http://www.shareswf.com/media/games/swf/5337.swfView on ShareSWF[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/5337.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  เกิดมามีกรรมภาค 2
  แนวคิด: ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยผมครับ
  จัดทำโดย
  กมลชัย นันตา 61พ เลขที่ 1
  สิทธิชัย ศรีคำ 61พ เลขที่ 10
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 4. [.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/5337.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  เกิดมามีกรรมภาค 2
  แนวคิด: ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยผมครับ
  จัดทำโดย
  กมลชัย นันตา 61พ เลขที่ 1
  สิทธิชัย ศรีคำ 61พ เลขที่ 10

  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 5. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5201.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เรื่อง Frog Life Cycle
  แนวคิด เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกบ
  ผู้จัดทำ น.ส. พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 ม.6/1(พ)
  น.ส. ศิริรัตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 ม.6/1(พ)
  เสนอ ครู อริศรา สะสม

 6. View on ShareSWF

  .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/5201.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  เรื่อง Frog Life Cycle
  แนวคิด เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกบ
  ผู้จัดทำ น.ส. พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 ม.6/1(พ)
  น.ส. ศิริรัตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 ม.6/1(พ)
  เสนอ ครู อริศรา สะสม


 7. [gigya width="425" height="344" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4097.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  เรื่อง Frog Life Cycle
  แนวคิด เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกบ
  ผู้จัดทำ น.ส. พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 ม.6/1(พ)
  น.ส. ศิริรัตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 ม.6/1(พ)
  เสนอ ครู อริศรา สะสม

 8. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5042.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เรื่อง : mosquito
  แนวคิด : อธิบายถึงการแพร่เชื้อโรค จากยุง สู่คน
  ผู้จัดทำ : นางสาวมาศศุภา แสนอาทิตย์ เลขที่ 24
  นางสาวหยาดวรุณ สร้อยญานะ เลขที่33
  ชั้น ม.6/1(พ)
  เสนอ : คุณครูอริศรา สะสม

 9. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4962.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  เรื่อง: กระบวนการสลายกลูโคสโดยใช้ออกซิเจน
  แนวคิด: อธิบายการสลายกลูโคสในไมโทคอนเดรียเพื่อให้ได้พลังงาน
  ผู้จัดทำ: นางสาวจิตประภัสสร ทะศรีแก้ว เลขที่ 15 ม.6/1(พ)
  นางสาวภัทรียา ชอบธรรม เลขที่ 36 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 10. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4961.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]
  เรื่อง: Global Warming
  แนวคิด : อธิบายสาเหตุการเกิดโลกร้อน
  จัดทำโดน : นางสาวชลิตา สุทธิ เลขที่18
  นาวสาววิชชุดา หลิมศิริวงษ์ เลขที่27
  ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 11. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4957.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  View on ShareSWF

  ชื่อเรื่อง: Good Citizen
  แนวคิด: สะท้อนให้เห้นถึงความซื่อสัตย์ การทำความดีต่อผู้อื่น
  ผู้จัดทำ: น.ส.ทิวารัตน์ คำจักร์ เลขที่ 21,น.ส.ลลิตพรรณ กุลเจริญ เลขที่ 37 ชั้นม.6/1(พ)
  เสนอ:ครูอริสรา สะสม

 12. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4959.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]

  เรื่อง: Cartoon for student
  เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างศีลธรรมให้กับเด็กเยาวชน ในด้านป้องกันการล่าสัตว์ เพื่อสอนให้เด็กนักเรียนรู้ว่าถ้าเราไปเป็นสัตว์แล้วเราจะรู้สึกอย่างไร จงดูและสำนึกในบาปที่ทุกคนได้เคยทำมา

  นายอภินันท์ สุมามาลย์ เลขที่12 ชั้นม.6/1(พ)
  นายพงษ์ทิวา ถานันท์ เลขที่13 ชั้นม.6/1(พ)

  รักครูอริศรา สะสม จังเลย
  อยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบนี้สำหรับเด็กนักเรียนรุ่นต่อๆไปอีกเยอะๆเลยครับ จัดให้หนักเลยครับ อดหลับอดนอน คอมติดไวรัส ไม่มีเวลาไปทำมาหากินอะไรอย่างอื่นอีกเลยครับ กิจกรรมดีมากๆครับ

  555 ในห้องเรียน เรียนแบบสบายๆก็งี้แหล่ะ—>ครูอริศรา จ้ะ

 13. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4954.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ………………………………………………..

  แนวคิด ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความสามัคคี
  ผู้จัดทำ: นางสาวณิยวรรณ สีนิล เลขที่ 20 ม.6/1(พ)
  นางสาวสุดารัตน์ โนทะนะ เลขที่ 31ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 14. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4917.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เรื่อง: cellular respiration
  แนวคิด: เป็นสื่อการเรียนการสอนในเรื่องของการหายใจระดับเซลล์ในบทเรียนชีววิทยา
  ผู้จัดทำ: นายกฤตนัย อารินทร์ เลขที่ 2 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 15. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4916.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ปรับปรุงด่วนลิ้งไม่ได้จ้าเรื่อง: observation
  แนวคิด: เกิดมามีกรรม จะไปสอบไม่ได้อ่านหนังสือ
  ผู้จัดทำ: นายกมลชัย นันตา เลขที่ 1 ม.6/1(พ)
  นายสิทธิชัย ศรีคำ เลขที่ 10 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 16. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4915.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  เรื่อง: TeddyBear&TheKing
  แนวคิด: นิทานสนุกๆสอนข้อคิดดีๆสร้างสรรค์สังคม
  ผู้จัดทำ: นางสาววิสสุตา สุธรรม เลขที่ 28 ม.6/1(พ)
  นางสาวนิธิตา ดวงตา เลขที่ 35 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 17. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4913.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  เรื่อง ฉันคือเมฆ
  แนวคิด การเกิดเมฆ
  ผู้จัดทำ นางสาวพีรยา กิวัฒนา เลขที่ 24
  นางสาวสุพิชชา คำอุ่น เลขที่ 34
  ม.6/1(พ)
  เสนอ ครูอริศรา สะสม

 18. [gigya width="500" height="600" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4912.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ชื่อเรื่อง: โรคเอดส์
  แนวคิด: ทำให้รู้จักกระบวนการแพร่เชื้อของเชื้อHIVในร่างกายของเรา
  ผู้จัดทำ: นายโพธิ์ศักดิ์ ทิพย์โพธิ์ เลขที่ 7
  นายวศิน นุแปงถา เลขที่ 9 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 19. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4892.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เรื่อง:chemical synapse
  แนวคิด: อธิบายการทำงานของระบบประสาท
  ผู้จัดทำ: นายจารุกิตติ์ ไชยยงค์ เลขที่ 3 ม.6/1(พ)
  นายชิษณุพงศ์ แก้วจีน เลขที่ 4ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม
  ขอดูไฟล์ต้นฉบับหน่อยค่ะ ตัวหนังสือไม่ชัดค่ะ ให้ใช้ภาษาไทยให้คนอื่น ๆ อ่านรู้เรื่องด้วยค่ะ ส่งที่อีเมลครูนะคะ

 20. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4876.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]

  เรื่อง: Solar system
  แนวคิด: อธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะ รายละเอียดของดวงดาวต่างๆ ที่อยู่ในระบบสุริยะ
  ผู้จัดทำ: นางสาวชุติมา คำตัน เลขที่ 19 ม.6/1(พ)
  นางสาวสุทธาสินี พิศดาร เลขที่ 32 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 21. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4875.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]

  เรื่อง : Venus น้องสาวของโลก
  แนวคิด : ให้ความรู้เกี่ยวกับดาวศุกร์
  ผู้จัดทำ : นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา เลขที่ 5 ม.6/1(พ)
  นางสาวจุฑามาศ ไชยวุฒิ เลขที่ 16 ม.6/1(พ)
  เสนอ : คุณครูอริศรา สะสม

 22. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4867.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]

  เรื่อง CUTTY CHOC. CAKE!
  สนุกกับการทำเค้กน่ารักๆ ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
  …………………………………………………………………
  สร้าง อนิรุธ อุ่นใจ เลขที่11 และ นางสาวชญานิศ
  อุปนันท์ เลขที่17 ชั้นม.6/1 (พ) รร.ศ.ว.2553
  …………………………………………………………………
  ครูอริศรา สะสม
  ………………………………..LET’s CAKE! IT…………

 23. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4843.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]View on ShareSWF

  เรื่อง: ภาวะโลกร้อน
  แนวคิด:กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่ตามมาิ
  ผู้จัดทำ: นางสาวขวัญหทัย กองคำบุตร เลขที่ 14 ม.6/1(พ)
  นางสาวโศภิษฐา ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 30 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

 24. ครูครับ งานของรติพร กับวจนพร เอาคอมเมนต์ล่าสุดนะครับ
  ก่อนหน้านั้น ไฟล์มีปัญหา รบกวนครูลบให้ด้วยครับ

 25. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4769.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]

  เรื่อง: มาเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต
  แนวคิด: อธิบายระบบหมุนเวียนเลือดของเราในแบบเข้าใจง่าย
  คณะผู้จัดทำ: น.ส.รติพร ใจยศ เลขที่25,น.ส.วจนพร จิตรไพศาล เลขที่26 ชั้นม.6/1(พ)

 26. ครูครับ ของจริงมีพื้นหลังสีเหลืองนะครับ
  แต่พอส่งในนี้แล้วมันกลายเป็นสีขาว
  (ถ้าไปดูใน http://www.shareswf.com จะเห็นพื้นหลังสีเหลืองครับ)

 27. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4771.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]

  เรื่อง: Phagocytosis
  แนวคิด: อธิบายกลไกที่เม็ดเลือดขาวกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
  ผู้จัดทำ: นายพีรณัฐ จำปาแก้ว เลขที่ 6 ม.6/1(พ)
  นายณัฐภัทร ศิริอังกุล เลขที่ 8 ม.6/1(พ)
  เสนอ: ครูอริศรา สะสม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: