ผลงานนักเรียน61


ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง
แนวคิด
ผู้จัดทำ

ครูนก

Advertisements

38 Responses

 1. Uploaded on ShareSWF.com by manderig | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4975.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นาย นพอนนต์ แสงแก้ว เลขที่ 1 ม.6/1
  นาย อัครวัฒน์ กองคำ เลขที่ 13 ม.6/1

 2. Uploaded on ShareSWF.com by auun_earthen | Upload your own Flash Animation[gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4643.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นางสาว กัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21
  นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่ 39

  ม.6/1

 3. Uploaded on ShareSWF.com by feenafa | Upload your own Flash Animation[gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4414.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ปุ่มข้อสอบ
  นางสาว นิจฉรา ขันทยศ เลขที่ 26
  นางสาว เวธกานต์ อุปจักร์ เลขที่ 34
  ม.6/1

 4. Uploaded on ShareSWF.com by auun_earthen | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4409.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ปุ่มข้อสอบ

  นางสาว กัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21
  นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่ 39
  ม.6/1

 5. Uploaded on ShareSWF.com by kay_tare | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4407.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ปุ่มข้อสอบ 5 ข้อ

  นางสาวสุรางคณา ปางแก้ว เลขที่ 38
  นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว เลขที่ 42
  ชั้น ม.6/1

 6. Uploaded on ShareSWF.com by Fuangfa_fews | Upload your own Flash Animation

 7. Uploaded on ShareSWF.com by Fuangfa_fews | Upload your own Flash Animation

  เป็นงานสร้างปุ่มโดยทำเป็นข้อสอบค่ะ
  นางสาวพุทธิดา แซ่โฟ้ง เลขที่46
  นางสาวเฟื่องฟ้า ปันติ๊บ เลขที่47

 8. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation

  นางสาว ชนาภา ดู่อุด เลขที่ 23
  นางสาว วรรณชนก ธรรมไชย เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 9. Uploaded on ShareSWF.com by feenafa | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4208.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นส.เวธกานต์ อุปจักร์ เลขที่ 34
  นส.นิจฉรา ขันทยศ เลขที่ 26
  ม.6/1

 10. Uploaded on ShareSWF.com by feenafa | Upload your own Flash Animation

  รักเเรกพบ
  จะเกิดขึ้นม่ายด้าย ถ้าใครซักคนขาดคนใดคนหนึ่งไป
  และจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพรหมลิขิตที่ลิขิต
  ทั้ง 2 ให้ได้พบกัน :D*

  นางสาว นิจฉรา ขันทะยศ เลขที่ 26
  นางสาว เวธกานต์ อุปจักร์ เลขที่ 34
  ม.6/1

 11. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation
  [.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3843.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]
  นางสาว ชนาภา ดู่อุด เลขที่ 23
  นางสาว วรรณชนก ธรรมไชย เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  แรงบันดาลใจ !!!
  ไอลสไตล์ เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นที่จดจำกันไปทั่วโลก
  จุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มจากลูกแอปเปิ้ลในวันสดใส.

 12. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3796.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 13. Uploaded on ShareSWF.com by mariomine | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3709.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แอ๊ปเปิ้ลหล่น – เซอร์ ไอแซค นิวตัน – แรงโน้มถ่วงของโลก
  แอ๊ปเปิ้ลหล่น – คนน่ารัก – กินข๊ะ อย่าได้แคร์ ไม่อะไรเรยย เลิดดๆ
  – สวยสั่งได้ค่ะ –

  นาย วรายุทธ ถาตา No.8
  นาย สิทธิพันธ์ กาบคำ No.11
  M.6/1

 14. Uploaded on ShareSWF.com by mariomine | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3704.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  – สวยสั่งได้ –
  นส.เอ็ดดี้ส่งเข้าประกวดค๊ะ
  เพื่อนๆช่วยกันโหลดให้น้องเอ็ดดี้ด้วยค๊ะ !!!

  นาย วรายุทธ ถาตา No.8
  นาย สิทธิพันธ์ กาบคำ No.11
  M.6/1
  จ๊วฟ ฟฟฟ!

 15. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3609.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ถ้าคนเรามีชีวิตที่อิสระเหมือนปลา
  ก็คงจะดี..แต่คงเป็นไม่ได้เพราะเราก็คือเรา
  แต่สิ่งที่เป็นได้แน่นอนก็คือ…
  การมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ..เหมือนกับเจ้าปลานั่นเอง
  นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ เลขที่ 15
  นางสาวอนิสา ปันทา เลขที่ 49
  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 16. Uploaded on ShareSWF.com by mezopon | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3534.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 17. Uploaded on ShareSWF.com by Fuangfa_fews | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3578.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เป็นการแสดงความน่ารักของเด็กผู้หญิงค่ะ

  นางสาวพุทธิดา แซ่โฟ้ง เลขที่46 ค่ะ
  นางสาวเฟื่องฟ้า ปันติ๊บ เลขที่ 47 ค่ะ

 18. Uploaded on ShareSWF.com by manderig | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3552.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย นพอนนต์ แสงแก้ว เลขที่1 ม.6/1
  นาย อัครวัฒน์ กองคำ เลขที่13 ม.3/1

 19. Uploaded on ShareSWF.com by manderig | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย ปวริศร ขันตี เลขที่ 18
  นายสรรพวัต พรหมพิทักษ์ เลขที่10

 20. Uploaded on ShareSWF.com by wim_belf_iq | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3551.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย วิทยา เมฆะ เลขที่ 19 ม.6/1
  นายเรวุฒิ สุปินะ เลขที่14 ม.6/1

  มันสุดยอดมากครับ

 21. Uploaded on ShareSWF.com by Earthen_Aunun | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3549.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นางสาว กัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21
  นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่39
  ม.6/1

 22. Uploaded on ShareSWF.com by samonchanok | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3548.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาวศมลชนก ล้อจิตติกุล เลขที่ 35
  นางสาวพรรัตน์ จันคำ เลขที 30

 23. Uploaded on ShareSWF.com by bobeat | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3546.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส. นิราวรรณ หมู่ธรรมไชย เลขที่ 27 ม. 6/1
  น.ส. สุกัญญา อุดราช เลขที่ 37 ม.6/1

 24. Uploaded on ShareSWF.com by mamam | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3544.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาวมณฑิรา ตรงติ๊บ ม6/1 เลขที่31
  นางสาวผการัตน์ วังยศ ม 6/1 เลขที่29

 25. Uploaded on ShareSWF.com by anonymous | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3543.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นายคณิน พูใบ เลขที่2 ม.6/1
  นาวสาว เขมมิกา เข็มทอง เลขที่44

 26. Uploaded on ShareSWF.com by mymotus | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3542.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นกกำลังหากิน

  นางสาวพบพร คณาภิบาล เลขที่45
  นางสาวอรพรรณ ขัติวงค์ เลขที่50

  ชั้นม 6/1

 27. Uploaded on ShareSWF.com by benzarongyen | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3539.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย ทนงศักดิ์ ธรรมไชย เลขที่5
  นายธนกฤต กาบคำ เลขที่6
  ม.6/1

  ร๊ากกกกกกเธอหกทับหนึ่ง

  เป็นเรื่องที่ทำให้รู้ว่าผู้หญิงใจง่าย55555+

 28. Uploaded on ShareSWF.com by Tanapa | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3538.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว ธนาภา วงศ์วิเศษ เลขที่25
  นางสาว ครองขวัญ เจดีย์วุฒิ เลขที่43
  ม.6/1

 29. Uploaded on ShareSWF.com by DDAY | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3533.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส.ศิริวรรณ ขวัญอ่อน เลขที่ 36
  น.ส.อัญติยา ทองปัญญา เลขที่40
  ชั้นม.6/1

 30. Uploaded on ShareSWF.com by mariomine | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3537.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย วรายุทธ ถาตา No.8
  นาย สิทธิพันธ์ กาบคำ No.11
  M.6/1

 31. Uploaded on ShareSWF.com by mezopon | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3527.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย โสภณ อินน้อย 12
  นาย ธนะกฤษฏิ์ พึ่งวสิษฐ์ธร 17

 32. Uploaded on ShareSWF.com by sai | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3532.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว กนกวรรณ อุ่นอก เลขที่ 19
  นางสาว กัลย์สุดา กาโน เลขที่ 22

 33. View on ShareSWF[gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3521.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นส.กัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น เลขที่ 20
  นส.ณัฐธิดา ศรีทอง เลขที่ 24

 34. Uploaded on ShareSWF.com by Issarawadee | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3524.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส.รัตนาภรณ์ ปุกคำดี เลขที่32
  น.ส. อิสราวดี สีโน เลขที่41
  ม.6/1

 35. Uploaded on ShareSWF.com by feenafa | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3517.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาวเวธกานต์ อุปจักร์ เลขที่ 34
  นางสาวนิจฉรา ขันทยศ เลขที่ 26

  ม.6/1

 36. Uploaded on ShareSWF.com by anonymous | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3516.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส. ชนาภา ดู่อุด เลขที่ 23
  น.ส. วรรณชนก ธรรมไชย เลขที่ 33
  ชั้นม.6/1

 37. Uploaded on ShareSWF.com by wutthichai | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3520.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ปัจจุบันคนไทยแม้ไม่ยานอวกาศ
  แต่ ในอนาคมข้างหน้าไม่แน่ อิอิ
  นายปรีชา แซ่ท้าว เลขที่ 3
  นายวุฒิชัย สิทธิ เลขที่ 16
  ม.6/1

 38. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3518.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: