ผลงานนักเรียน61พ


ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ
ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ
.[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

ครูนก

Advertisements

22 Responses

 1. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3532.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่องาน : Teddy Bear
  ผู้จัดทำ :
  นางสาววิสสุตา สุธรรม เลขที่ 28 ม.6/1(พ)
  นางสาวนิธิตา ดวงตา เลขที่ 35 ม.6/1(พ)
  แนวคิด : ใช้เป็นสื่อในการทำการ์ตูนเอนิเมชั่น

 2. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3607.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 3. Uploaded on ShareSWF.com by kay_tare | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3601.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ผีเสื้อน้อยคอยรัก….:)))

  นางสาวสุรางคณา ปางแก้ว เลขที่ 38
  นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว เลขที่ 42
  ชั้น ม.6/1

 4. ยินดีคะครูจักจั่นร่วมติชมได้เลยนะคะ

 5. น่ารักจังเลยค่ะ ครูขอร่วมชมผลงานพวกเราด้วยคนนะคะ

 6. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3562.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เรื่อง: มาเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดกันเถอะ
  แนวคิด: อธิบายระบบหมุนเวียนเลือดของเราในแบบเข้าใจง่าย
  คณะผู้จัดทำ: น.ส.รติพร ใจยศ เลขที่25,น.ส.วจนพร จิตรไพศาล เลขที่26 ชั้นม.6/1(พ)

 7. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3569.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]
  ชื่อผลงาน กบ
  ผู้จัดทำ พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 6/1(พ)
  ศิริรตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 6/1(พ)
  แนวคิด ใช้เป็นสื่อแสดงความรู้เรื่องการกำเนิดกบ

 8. View on ShareSWF

  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3567.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด : ต้องการให้เห็นตัวอย่างการทำความดี

 9. View on ShareSWF
  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3572.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 10. View on ShareSWF
  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3570.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 11. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3558.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อผลงาน: The MOON
  จัดทำโดย
  นางสาวชุติมา คำตัน เลขที่ 20
  นางสาวสุทธาสินี พิศดาร เลขที่ 32
  แนวคิด: .ใช้เป็นสื่อแสดงความรู้เรื่อง ดวงจันทร์

 12. View on ShareSWF[gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดชิ้นงานนี้ เกิดจากความชื่นชอบตุ๊กตา

 13. [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3566.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่องาน : Meknoi
  ผู้จัดทำ :
  นางสาว สุพิชชา คำอุ่น เลขที่ 34 ม.6/1(พ)
  นาย พีรยา กิวัฒนา เลขที่ 23 ม.6/1(พ)
  แนวคิด : ใช้เป็นสื่อแสดงกระบวนการเกิดเมฆบนท้องฟ้า

 14. View on ShareSWF

  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3567.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 15. View on ShareSWF

  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3568.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]แนวคิด : นี่คือ ดาวศุกร์

 16. View on ShareSWF
  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3564.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]
  ชื่อผลงาน กบObOb
  ผู้จัดทำ พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 6/1 (พ)
  ศิริรัตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 6/1 (พ)
  แนวคิด การกำเนิดกบObOb

 17. View on ShareSWF
  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3563.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เน้นความน่ารักสดใสของ “พ่อครัว” ที่จะต้องทำ “เค้ก”

 18. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3561.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด : แสดงการติดเชื้อโรคจากยุงสู่คน

 19. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3560.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่องาน : phagocytosis
  ผู้จัดทำ :
  นาย พีรณัฐ จำปาแก้ว เลขที่ 6 ม.6/1(พ)
  นาย ณัฐภัทร ศิริอังกุล เลขที่ 8 ม.6/1(พ)
  แนวคิด : ใช้เป็นสื่อแสดงกระบวนการ phagocytosis
  ซึ่งเป็นวิธีที่เม็ดเลือดขาวใช้กำจัดแบคทีเรีย

 20. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3559.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 21. View on ShareSWF[gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3558.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 22. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3557.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s