ผลงานนักเรียน62


ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง
แนวคิด
ผู้จัดทำ
ครูนก

Advertisements

35 Responses

 1. View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นางสาว ภัทราวรรณ โลราช เลขที่ 43
  นางสาว วรมน หมื่นดาบ เลขที่ 46
  ม. 6/2

 2. View on ShareSWF

  พิมชนก สระทองคำ เลขที่ 23 ชั้น ม.6/3
  กฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ชั้น ม. 6/3

 3. View on ShareSWF

  นางสาว สุริภรณ์ อนุรส เลขที่ 28 ชั้น ม. 6/2
  นางสาว พิชยา หมื่นหน่อ เลขที่ 40 ชั้น ม.6/2

 4. View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นางสาวอภิชญา มงคล เลขที่29 ม.6/2
  นางสาวปวีณา กรุณาก้อ เลขที่37 ม.6/2

  แนวคิด

  เพื่อให้ได้รู้ว่าใต้ท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างและสัตว์ไหนมีพิษไม่มีพิษ

 5. View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นส รัตติยากร เทพประสิทธิ์ เลขที่25
  นส ปาล์มฤดี จันคำ เลขที่31
  ม6/2

 6. View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นาย ธนิศร์ วุฒิชา ม.6/2 เลขที่4

 7. View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นางสาว วิชิตา สกุลแก้ว เลขที่ 26
  นางสาวอุไรรัตน์สอนนวลสี เลขที่ 30
  ม.6/2

 8. View on ShareSWF

  แนวความคิด
  เพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาเกี่ยวกับความมีน้ำใจของสัตว์ที่มันยังเกื้อกูลต่อกัน

  จัดทำโดย
  นส.ธิดารัตน์ สุวรรณมณี เลขที่ 36 ม.6/2
  นส.วราลักษณ์ องค์การ เลขที่ 48 ม.6/2

 9. View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นายอนุวัฒน์ ก๋าแก้ว เลขที่ 16
  นางสาวศรสวรรค์ จันทร์วัง เลขที่50
  ม.6/2

 10. <embed type="application/x-shockwave-flash"

  ตังละครตัวนี้น่ารักนะค่ะ

  จัดทำโดย

  นางสาวปวีณา กรุณาก้อ เลขที่ 37
  นางสาวอภิชญา มงคล เลขที่ 29
  ม.6/2

 11. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4748.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดเรื่อง
  ต้องการให้การสอนวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ง่าย เพราะสื่อเป็นแบบแอนิเมชัน
  จัดทำโดย
  นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เลขที่ 45
  นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ์ เลขที่ 53
  ม.6/2

 12. View on ShareSWF
  จัดทำโดย
  นายเฉลิมชัย ไวริม เลขที่ 11
  นายจาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10
  ม.6/2

 13. View on ShareSWF

  แนวคิดของเรื่อง
  ใช้การ์ตูนแบบเกาหลี วันรุ่น น่ารักๆ ดึงดูดความสนใจ
  จัดทำโดย
  นางสาววรรณวารี ลีลาศสง่างาม เลขที่ 47
  นางสาวพิมพิไล ไชยสา เลขที่ 42
  ม.6/2

 14. View on ShareSWF

  แนวคิดเรื่องคือ ต้องการให้ทุกคนหันมาใส่ใจ อนุรักษ์ต้นไม้ เพราะต้นไม้ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  จัดทำโดย
  นางสาว วิชิตา สกุลแก้ว เลขที่ 26
  นางสาวอุไรรัตน์ สอนนวลสี เลขที่ 30
  ม.6/2

 15. View on ShareSWF

  แนวคิดของเรื่องสั่น คือ ต้องการให้ผู้ที่อ่านหรือเข้ามาชมผลงานตระหนักถึง ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของมนุษย์เรา
  จัดทำโดย
  นางสาวพสิกา จันทา เลขที่ 38
  นางสาวสุนิศา คูณกลาง เลขที่ 52
  ม.6/2

 16. View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นายณัฐรัตน์ จันเครื่อง เลขที่ 3
  นายปฏิกรณ์ อินโองการ เลขที่ 5
  ม.6/2
  แรงบันดาลใจ
  ปลาตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความคิดที่สร้างสรรค์เป็นปลาทองที่มีหางสวยที่สุด Haha!

 17. View on ShareSWF

  rukdee ผู้พิทักษ์โลกร้อน เป็นผู้ที่เปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้กับคนที่ชอบทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมชาติ ป่าไม้ เขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์เป็นของตนเอง เพื่อให้คนทั้งโลกรู้ว่าเราสามารถแก้ปัญหาของภาวะโลกร้อนได้ง่ายๆๆ

  นายอนุวัฒน์ ก๋าแก้ว เลขที่ 16
  นางสาวศรสวรรค์ จันทร์วัง เลขที่ 50

 18. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3775.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  เด็กหญิงตัวน้อยๆๆๆ ชื่อว่า maruko
  เด็กหญิงจะชวนให้เพื่อนๆมาปลูกต้นไม้
  ลดโลกร้อนกันนะคะ

  นางสาว รัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เลขที่ 45
  นางสาว สุพัตรา ขัติพันธ์ เลขที่ 53

 19. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3757.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นางสาวพสิก จันทา เลขที่ 38
  นางสาวสุนิศา คูณกลาง เลขที่ 52
  ม.6/2

 20. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3756.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นางสาวพิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41 ม.6/2
  นางสาวธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22 ม.6/2

 21. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3754.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นายจาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10 ม.6/2
  นาย เฉลิมชัย ไวริม เลฃที่ 11 ม.6/2

 22. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3753.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นางสาว วิชิตา สกุลแก้ว เลขที่ 26 ม.6/2
  นางสาว อุไรรัตน์ สอนนวลสี เลขที่ 30 ม.6/2

 23. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3752.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นางสาว วรรณวารี ลีลาศสง่างาม เลขที่ 47 ม.6/2
  นางสาว พิมพิไล ไชยสา เลขที่ 42 ม.6/2

 24. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3750.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย

  นางสาว ภิภาภรณ์ วงค์พุทธคำ เลขที่ 44 ม.6/2
  นางสาว ทัตพิชา มะโนเเก้ว เลขที่ 35 ม.6/2

  อยากทำ ให้สวยๆ

  ก้อเลยย

  ทำ

 25. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3437.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ส่งงานที่รถวิ่งบนถนนจนไปชนต้นไม้

  ถึงแม้ว่ารถชนต้นไม้แล้ว ล้อมันยังหมุนอยู่ แปลว่า
  เครื่องมันยังไม่ได้ดับค่ะ

  จัดทำโดย……

  นางสาว อภิชญา มงคล เลขที่ 29
  นางสาว ปวีณา กรุณาก้อ เลขที่ 37
  ม.6/2 จร้า…

 26. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3437.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ส่งงานที่รถวิ่งบนถนนจนไปชนต้นไม้

  ถึงแม้ว่ารถชนต้นไม้แล้ว ล้อมันยังหมุนอยู่ แปลว่า
  เครื่องมันยังไม่ได้ดับค่ะ ครู..

  จัดทำโดย………………………….

  นางสาว อภิชญา มงคล เลขที่ 29 ม.6/2
  นางสาว ปวีณา กรุณาก้อ เลขที่ 37 ม.6/2

 27. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3437.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ส่งงานที่รถวิ่งบนถนนจนไปชนต้นไม้

  ถึงแม้ว่ารถชนต้นไม้แล้ว ล้อมันยังหมุนอยู่ แปลว่า
  เครื่องมันยังไม่ได้ดับค่ะ ครู..

  จัดทำโดย………………………….

  นางสาว อภิชญา มงคล เลขที่ 29 ม.6/2
  นางสาว ปวีณา กรุณาก้อ เลขที่ 37 ม.6/2

 28. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3426.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว สรินยา คำมูลอินทร์ ม. 6/2 เลขที่ 27
  นางสาว จุฬาลักษณ์ ราชบุตร ม. 6/2 เลขที่ 19
  อืม…
  สวยแล้วค๊า
  พยายามมองด้วยใจ ว่ามันสวย

 29. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3418.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์อ้าย เลขที่ 12 ม.6-2
  นายไนยชน ศรีบุญเรื่อง เลขที่ 13 ม.6-2

  สวย มั้ย ยย คับบ

  อาจาร ถึงมัน จะดีดไป หน่อย ย

  แต่ ก้อ ดูดี นะ จ๊ะ

  คับอาจารณ์ คนใจดีมากมาย

 30. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3420.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาวกาญจนา ธารดำรง เลขที่32
  นางสาวพัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39

  ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าทั้งสองคนได้ทำสุดความสามารถ
  เป็นผลงานชิ้นแรกที่ข้าพเจ้าจะก้าวไปสู่การทำตัวละครเป็นเรื่องๆ ตัวละครตัวนี้จัดทำขึ้นโดยได้แรงบันดาลจากบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันสะท้อนให้ผู้อ่านได้คิดและนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง จะเห็นได้ชัดในเนื้อเรื่องต่อไป

 31. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3422.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส. ชนิดา นิลอุบล เลขที่ 34
  นาย กฤษฎี กาศโอสถ เลขที่1
  ม.6/2

 32. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3421.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นายธีระวัฒน์ แต้กุล เลขที่ 17 ม.6/2
  นายอนุสรณ์ จันสอง เลขที่ 8 ม.6/2

  มันก็ ดีนะ คับ บ

  ถึงไม่สวยแต่ก้อดูไม่เบื่อนะ คับ

  ส่งแล้ว นระ จ๊ะ ครู ครับ บ

  ใจดีมากเลย ย 555 +

 33. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3416.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาวสลิลทิพย์ มณเฑียร เลขที่51
  นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ เลขที่54
  ชั้น ม.6/2ค่ะ

  น่ารักมาก^^

 34. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3414.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เเรงบัลดาลใจ…คือ

  ผู้หญิงคนนี้เป็นคนธรรมดา

  เเต่ทว่าเธอก้อเป็นยอดหญิงที่สามารถ

  ทำให้คนมีความรับผิดชอบ

  ในการทำงานเพื่อให้นักเรียน

  มีผลงานที่ดี

  เเละประสบผลสำเร็จในชีวิต

  โดย นายวีระพงษ์ ถามา เลขที่ 15 ม.6/2
  นายชาญวิทย์ พรมมิ เลขที่ 2 ม.6/2

 35. View on ShareSWF

  เเรงบัลดาลใจ

  ผู้หญิงคนนี้เป็นคนธรรมดา

  เเต่ทว่าเธอก้อเป็นยอดหญิงที่สามารถ

  ทำให้คนมีความรับผิดชอบ

  ในการทำงานเพื่อให้นักเรียน

  มีผลงานที่ดี

  เเละประสบผลสำเร็จในชีวิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: