ผลงานนักเรียน63


ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]
ชื่อเรื่อง
แนวคิด
ผู้จัดทำ
ครูนก

27 Responses

 1. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5183.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ชนินวลัย วงษ์ทะ เลขที่28
  . วัชรินทร์ อินต๊ะวงค์ เลขที่ 39 ม.6/3

 2. View on ShareSWF

 3. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5076.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายกฤษณะ อินต๊ะลือ เลขที่2 ม.6/3
  นายศุภษิต ปันจันตา เลขที่ 20 ม.6/3

 4. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5015.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  พิมชนก สระทองคำ เลขที่ 23 ชั้น ม.6/3
  กฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ชั้น ม. 6/3

 5. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4970.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายศุภโชค พรมมิ เลขที่19
  นายเสฎฐวุฒิ ถือพัฒน์ เลขที่ 22
  ม6/3

 6. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4894.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย อนุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ชั้น ม.6/3
  นส. ณัชชา เสนจอม เลขที่ 31 เลขที่ ม . /3

 7. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4891.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นาย ณฐพล นนท์เต็ม เลขที่ 6 ชั้น ม. 6/3
  นาย นำโชค มะโนจิต เลขที่ 9 ชั้น ม. 6/3

 8. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3673.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อเรื่อง น้องกล้วย ย
  แนวคิด รณรงค์ยาเสพติด
  ผู้จัดทำ ธันวา 17 พิชญา 52

 9. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3667.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด
  ผมบ้าครับเลยทำผลงานนี้

  นาย กฤษณะ อินต๊ะลือ เลขที่ 2 ม.6/3
  นายศุภษิต ปันจันตา เลขที่ 20 ม.6/3

 10. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3670.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ดุ๊กดิ๊ก
  โลกมนุษย์ในอนาคต
  กัณภิรมย์ เทพกัีน เลขที่24
  ดารารัตน์ มูลแ้ก้ว เลขที่49
  ม.6/3

 11. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3669.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส ขวัญจิรา 26 6/3
  น.ส วิไลวรรณ 54 6/3

  หุ่นยนต์วิเศษทำอะไรก้อได้

 12. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3671.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อเรื่อง กราฟฟิก

  แนวคิด กราฟฟิกสุดสวย

  ชื่อ ทิพย์สุคนธ์ เลขที่ 33 + อภิชญา เลขที่ 42

 13. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3665.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 14. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3669
  .swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส ขวัญจิรา 26 6/3

  น.ส วิไลวรรณ 54 6/3

  หุ่นยนต์วิเศษทำอะไรก้อได้

 15. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3644.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส. วิไลวรรณ 54 6/3 ค่ะ

  น.ส. ขวัญจิรา 26 6/3 ค่ะ

  คนสวย ทำ งานเรยออกมาสวย ค่ะ กิ๊ฟซี่+เมฆ

 16. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3653.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain"]

  ชื่อ หุ่นยนต์
  แนวคิด เฮฮา…
  ชื่อ ภาวิตา เลขที่ 36 + เสฏฐวุฒิ เลขที่ 22

 17. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3651.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ธันวา+พิชญา 6/3

  สีเขียวด้วยมือเรา ต้นไม้ของ6/3 (อันนี้คับ+ค่ะ)

 18. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3664.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อเรื่อง น้องมะลิซ้อน
  แนวคิดรณรงค์ไม่ใช้ภาษาวิบัติ รักษาวัฒนธรรมไทยไว้นะค่ะ
  ผู้จัดทำ พิมพ์ชนก 23 ศิริมาศ 55

 19. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games
  /swf/3644.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  wiliwon 54
  khwanjira 26

  สวยนะงานนี้ กระพริบตาได้ด้วย

 20. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3648.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อแป๊ะยิ้ม
  แนวคิด สวยแต๊ เริ่ดแต๊ ต้องน้องแป๊ะยิ้ม
  ผู้จัดทำ พัทรียา 46 วรัชยา 53

 21. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3658.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส.จาริณี แก้วปินตา เลขที่ 27
  น.ส. อัญชลี ซาวโนไชย เลขที่ 44

 22. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3654.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อ น้องฟันนี่ น๊ะค๊ะ
  กระต่าย บินได้ ยอดสุดๆ 55
  ณัฐยาภรณ์ เลขที่45+ พัชรวลัย เลขที่35

 23. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3662.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  กุ๋งกิ๋งเด็กดี
  อยากเห็นเด็กไทยเป็นเด็กดี
  ธนภรณ์ 34 วัชโรบล 40

 24. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3650.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 25. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3653.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อเรื่อง ปลา

  แนวคิด การว่ายน้ำของปลา

  ชื่อ นางสาว ภาวิตา ขวัญใจ เลขที่ 36 ม.6/3

 26. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3652.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อ ตัวการ์ตูน ย้องหมูฉึกๆ
  ไม่สวยไม่เริศ ทำบ่ได้ เน้อ๕๕๕
  นายภานุวัฒน์ คำลือ+ น.ส.ณัชชา เสน จอม 6/3

 27. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/3649.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่ิอ น้องหัวหอม..
  ไม่สวย ไม่เริศ ทำไม่ได้ นะ 55+
  ณัฐวรา 32+กฤชณรงค์ 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: