การแข่งขันพัฒนา NSC 2011และการแข่งขันประกวดVDO Clip


1.เชิญชวนนักเรียนสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011″นักเรียนที่สนใจสมัครได้ที่ครูอริศรา สะสม ห้องคอมพิวเตอร์2 อาคาร 4 ชั้น 2
รายละเอียดคลิก http://www2.nectec.or.th/nsc/


2.การแข่งขันประกวด VDO Clip
“เรื่องดี ๆ ที่บ้านเกิด The good things in your hometown”
ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมดเขตส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0-2288-5715-6 หรือ E-Mail : dowebd@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: