การออกแบบสร้างตัวละครในการที่นักเรียนจะสร้างชิ้นงานเพื่อจัดทำเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โปรแกรมเกมส์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ หรือสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น นักเรียนจำเป็นจะต้องออกแบบตัวละคร
ซึ่งเป็นตัวละครที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยอาจจะเป็นสัตว์ สิ่งของหรือ สิ่งที่ใกล้ๆตัวนักเรียนเอง
ในการออกแบบนี้นักเรียนจะต้องมีแรงบันดาลใจ เช่นตัวละครอื่นที่โด่งดังในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองนักออกแบบ
มีแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขาชอบ เขาเกลี่ยด ซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ออกแบบวาดตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน
ขอให้นักเรียนตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ทำอย่างตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.ให้นักเรียนออกแบบวาดตัวละครในกระดาษ โดนออกแบบวาดอวัยวะในแต่ละส่วนเก็บไว้
2.อวัยวะบางส่วนอาจจะจำเป็นจะต้องสร้างเป็นmovie clip เก็บไว้เช่น ตากระพริบ ปากยิ้ม ปากเศร้าฯลฯ
3.นำอวัยวะต่างๆมาประกอบกันเป็นตัวละคร สร้างเป็นmovieclip เก็บไว้
4.สร้างพฤติกรรมตัวละครต่างๆ เช่นกระโดด เดิน วิ่ง ด้านหน้าด้านหลัง
5.บันทึกเก็บไว้สำหรับนำไปดำเนินเรื่องในคาบต่อไป
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
http://www.meeboard.com/view.asp?user=abga&groupid=4&rid=72&qid=30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: