การประยุกต์คำสั่งสร้างชิ้นงาน


จากการที่นักเรียนได้เรียนการใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ การวาดภาพต่าง ๆด้วยโปรแกรม การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ การสร้างการเคลื่อนที่ให้กับวัตถุ อย่างมีทิศทาง หรือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งในการใช้คำสั่งต่าง ๆนั้นนักเรียนได้ฝึกการสร้างชิ้นงานต่าง ๆไปด้วยในคาบเรียนนี้จะเป็นการประยุกต์ให้คำสั่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาสร้างงานในลักษณะที่ใหญ่ขึ้น มีความละเียดและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้สร้างงานได้อย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำคำสั่งไปคิดวิเคราะห์ คิดสั่งเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. สร้างmovie clip ดังนี้
1. ให้นักเรียนวาดภาพต้นไม้ แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า tree เก็บไว้
2. ให้นักเรียนวาดภาพrพุ่มไม้ แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า f1 เก็บไว้
3. ให้นักเรียนวาดภาพรถยนต์ แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า car เก็บไว้
4. ให้นักเรียนวาดภาพนก แล้วสร้างเป็น movie clip ตั้งชื่อว่า b1 เก็บไว้

2.วิวโดยมีถนน ต้นไม้ข้างทาง และรถยนต์วิ่งดังนี้
1. Layer 1สร้าง ป่าไม้ โดยนำ ต้นไม้ที่สร้างเป็นmovie clipเก็บไว้ที่ lybrary ลากดึงออกมา สร้างป่าไม้โดยให้ต้นไม้เรียงกัน เหมือนต้นไม้ที่ ปลูกตามข้างทาง เลือกต้นไม้ทุกต้น คลิกเมาส์ด้านขวา เลือก Group
สร้างให้ต้นไม้ ลักษณะเสมือนวิ่ง ที่ frame 1 ลากป่าไม้ไว้ด้านใดด้านหนึ่ง คลิกที่frame 30 คลิกขวา insert keyframe
ขยับป่าไม้ไปไว้อีกด้าน คลิกที่ layer1 ใส่คำสั่ง create motion tween preview ดูป่าไม้จะมีลักษณะเหมือนเลื่อนไปด้านหนึ่ง

2.layer2 สร้างถนนพาด statไว้ นำไปไว้ให้ค่อนไปด้านตรงข้ามกับป่าไม้
สร้างให้ถนน ลักษณะเสมือนวิ่ง ที่ frame 1 ลากถนนไว้ด้านใดด้านหนึ่ง คลิกที่frame 30 คลิกขวา insert keyframe
ขยับถนนไปไว้อีกด้าน คลิกที่ layer2 ใส่คำสั่ง create motion tween preview ดูถนนจะมีลักษณะเหมือนเลื่อนไปด้านหนึ่งตรงข้ามกับป่าไม้

3.layer3สร้างรถยนต์วิ่งนำรถยนต์ที่สร้างไว้ออกมา นำไปไว้ให้ค่อนไปด้านตรงข้ามกับถนน
สร้างให้รถยนต์ ลักษณะเสมือนวิ่ง ที่ frame 1 ลากถนนไว้ด้านใดด้านหนึ่ง คลิกที่frame 30 คลิกขวา insert keyframe ขยับรถยนต์ไปไว้อีกด้าน คลิกที่ layer3 ใส่คำสั่ง create motion tween preview ดูรถยนต์จะมีลักษณะเหมือนเลื่อนไปด้านหนึ่งตรงข้ามกับถนน และด้านเดียวกับป่าไม้

Advertisements

One Response

  1. คิดถึงเลยแวะมาเยี่ยมคะ คุณน้องเก่งมากเลยเด็กๆ คงมีความสุขกับการเรียนที่ทันสมัยกับครูเก่งๆ แวะไปเยี่ยมกันบ้างนะคะที่ http://kruwandee2553.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: