โปรแกรม NamoFreeMotion


โปรแกรมนาโมนฟรีโมชั่นเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างภาพแอนิเมชั่น คล้ายๆกับ Macromedia Flashสามารถใช้สร้างแฟ้มข้อมูล นามสกุล swf,exe,htmlได้ สามารถสร้างงานนำเสนอบนโปรแกรมเบราเซอร์ได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สมรรถนะทางด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและด้านICTนอกจากนี้สามารถนำไปสร้างโครงงานคอมพิวเตอรืได้หลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกมส์คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วย action script 2.0 หรือสูงกว่า ตามเวอร์ชั่นการใช้งาน ในการใช้โปรแกรมนาโมฟรีโมชั่นในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถสร้างงาน
การ์ตูนแอนิเมชั่น สามารถนำไปสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของผู้เรียนนั่นเอง

ในคาบแรกของการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ดังนี้
1.ให้นักเรียนศึกษาสภาพแวดล้อมของโปรแกรมนาโมฟรีโมชั่น
2.ให้นักเรียนศึกษาการใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม
3.ให้นักเรียนฝึกการสร้างงานด้วยเครื่องมือของโปรแกรมสร้างชิ้นงานต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ ตัวอักษร
     การใส่effect ให้กับตัวอักษรและรูปร่าง ต่าง ๆ
4.ให้นักเรียนสร้างงานด้วยตนเองจากเครื่องมือของโปรแกรม คือ การ์ดชนิดต่าง ๆ
5.ตรวจผลงานของนักเรียนโดยมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผล ดังนี้
     ความคิดสร้างสรรค์    ความสวยงาม  ความสมดูลย์ เสร็จทันเวลา 

6.ให้นักเรียนศึกษาโปรแกรมแล้วตอบคำถามในใบงานที่ 1-2 นะคะ

http://www.scribd.com/doc/32603574/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2

ให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานที่ 1-2 ซึ่งครูจะแจกให้ในคาบเรียน
นักเรียนที่เรียนแล้วมีปัญหาอะไรให้มาเขียนสอบถามได้ที่นี่นะคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: