อบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน


การอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ของสพท น่านเขต 1 ในวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2553 คุณครูผู้เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่เป็นคุณครูที่มาจาก อำเภอนาน้อย และโรงเรียนศรีนครน่าน โรงเรียนน่านปัญญานุกุล จำนวน 100 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 3กลุ่มกลุ่มที่1 จำนวน 40 คนกลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คนและกลุ่มที่ 3 จำนวน 30 คน ในการอบรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรในกลุ่มที่ 1ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางเขตให้โรงเรียนคัดเลือกคุณครูที่ไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาพัฒนาการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน การอบรมใช้www.ning.com เป็นตัวหลักในการพัฒนาซึ่งคุณครูสามารถใช้สร้างไซต์ของตนเองในเวลาอันรวดเร็ว มีรูปแบบที่สวยงาม หลากหลาย สามารถเขียนเนื้อหา การอภิปราย ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอ บันทึกเหตุการณ์ บล็อก ในการอบรมวันแรกคุณครูจะได้อบรมการใช้ไซต์ning.com โดยให้ไปสมัครสมาชิกอีเมลในกรณีที่คุณครูยังไม่มีอีเมล โดยคณะวิทยากรต้องดูแลอย่างใกล้ชิดให้กับคุณครูที่เข้ารับการอบรมบางท่าน การสมัครสมาชิกไซต์นิ้ง โดยข้าพเจ้าได้สร้างไซต์ของตัวเองสำหรับให้คุณครูผู้เข้ารับการอบรมฝึกใช้คือ http://kruarisa.ning.com ใส่รูปภาพ การอภิปราย ใส่วิดีโอ ฯลฯ ได้รับความร่วมมือเป็นเป็นอย่างดี ทั้งการส่งงาน ไมตรีจิต ความสนุกสนาน จากคุณครูทุกท่าน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: