ห้องเรียนออนไลน์ครูอริศราเปิดแล้วห้องเรียนออนไลน์ครูอริศรา จากการที่ได้รับนโยบายจากการไปอบรมมาก็มาคิด คิด ว่าจะใช้social mediaมาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรารึก็ไปทำสัญญากับสทร.ไว้ ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตัวเองให้พัฒนาตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไหนจะเรื่องการทำผลงานเพิ่มวิทยฐานะที่มีแต่การวิพากษ์วิจารณ์มากมาย  ทั้งจากครูเราด้วยกัน ผู้ปกครอง นักเรียนฯลฯ มากมายก่ายกองที่จะต้องนำมาคิด เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้  นั่งทำเนื้อหาบทเรียนตั้งนานเพราะยึดติดกับเนื้อหาสาระที่จะนำมาเรียนรู้ เอาละน่าอย่างน้อยที่สุด เราครูคอมพิวเตอร์การที่จะติดต่อสื่อสารกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายก็ต้องมีเครื่องมือก่อน เมื่อคิดได้ดังนั้นก็จึงเปิด ห้องเรียนออนไลน์
ครูอริศรา ขึ้นในwww.facebook.com ในคาบแรกที่เรียนให้นักเรียนไปลงทะเบียนใช้facebook ก่อนอันนี้ง่ายจริงๆคะ ไม่ต้องสอน แค่บอกๆๆนักเรียนของเราก็ใช้ความเป็นเครือข่ายในการสมัครเป็นสมาชิกได้ตอนนี้ก็เกือบครบละมีนักเรียนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่ได้สมัครเนื่องมาจากสาเหตุ ระบบอินเทอร์ของโรงเรียนยังไม่เสถียรซึ่งได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไปคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: