ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์


วิธีการเรียน

1. ให้นักเรียนคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

2. ให้นักเรียนคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โลดใบงานมาทำและแนบไฟล์ส่งครูทางอีเมลล์

ใบงาน เรื่อง ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

             โครงงานประเภทนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาต่างๆ จุดสำคัญอยู่ที่เนื้อหาน่าสนใจ และความสวยงามของส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นักเรียนทั่วไปทำความเข้าใจได้ยากหรือที่นักเรียนสนใจ มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน

                2. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

               เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้

                3. โครงงานพัฒนาเกม

                            โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรือเพื่อความเพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ

Game04.htm

6 Responses

 1. ทำให้เราสามารถจัดหมวดหมู่ประเภทของโครงงานที่เราศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย
  – นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4 ชั้นม.6/2
  – นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8 ชั้นม.6/2

 2. […] ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ […]

 3. ทำให้รู้ถึงประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มีปะโยชน์ที่ต่างกันอย่างไร รวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  นางสาว เกศศิริน ชุ่มวงศ์ เลขที่ 25
  นางสาว พัชรวลัย กาวี เลขที่ 35
  นางสาว ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข เลขที่ 45
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 4. รู้ประเภทของโครงงาน ทำให้เราได้ศึกษาวิธีการทำงานที่ถูต้องและรวดเร็ว
  ■นางสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 32
  ■นาย ภานุวัฒน์ คำลือ ชั้น ม. 6/3 เลขที่ 18
  ■นายกฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 13

 5. […] ที่มาhttps://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0… […]

 6. สวยงามมากครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: