ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์


โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ศึกษาความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์จากเอกสารต่อไปนี้

เอกสารเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโครงงาน

หมายเหตุ

หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยใช้ระบบแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ หรืออาจจะสอบถามครูได้โดยตรง หรืออาจจะสอบถามผ่านทาง Facebook หรือ Twitter ได้เลยนะคะ

Advertisements

65 Responses

 1. Good way of telling, and good paragraph to get
  facts about my presentation subject matter, which i am going to present in university.

 2. An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more about this subject matter, it may
  not be a taboo matter but usually people do not discuss these topics.

  To the next! Cheers!!

 3. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29 ม.6/4
  นางสาวรัญญา สายโยน เลขที่ 44 ม.6/4
  นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47 ม.6/4

 4. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 5. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 6. […] ที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

 7. […] ที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

 8. […] ที่มาhttps://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. ป้ายกำกับ ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่ โครงงานคอมพิวเตอร์, Uncategorized […]

 9. การทำยากพอสมควรค๊ะ แต่ก็มีเพื่่อนที่คอยให้แนะนำ

  น.ส.สุพัตรา เขียวสมบัตร เลขที่ 29 ม.6/7

 10. น.ส.นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์ ม.6/7 เลขที่26
  จากการทำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ฝึกทักษะการพัฒนาเวปไซต์ ซึ่งก่อนที่จะทำนั้นเราต้องศึกษาความหมายของโครงงานก่อนให้เข้าใจค่ะ

 11. น.ส. มณีรัตน์ อาจสา เลขที่32 ชั้นม 6/7
  จากที่ได้เรียนเกี่ยวกับความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ ดิฉันสรุปได้ว่า โครงงานอยู่ในรูปแบบอิสระขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ที่จะศึกษาและอยู๋กับทักษะของแต่ละคน

 12. สนุกค่ะคุณครูสอนเข้าใจดีมากค่ะ

  น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่ 33 ม.6/7

 13. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ […]

 14. […] ที่มาhttps://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 15. ได้รูความหมายของโคงงานคอมพิวเตอร์ โครงสร้างต่างๆ ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น และรู้ว่าโครงสร้างงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในหลายๆด้าน สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่าง

  น.ส สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7

 16. ผมได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นครับ

  นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7

 17. […] แหล่งที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in […]

 18. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 19. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

 20. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « เรื่องการนำรูปภาพเข้าสู่บล็อก […]

 21. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in โครงงานคอมพิวเตอร์ and tagged ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์. Bookmark the permalink. ← การนำภาพเข้าสู่บล็อก […]

 22. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 23. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

 24. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 25. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

 26. […] ที่มา https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 27. ได้ความรู้มากๆๆ เกี่ยวกับความหมายคอมพิวเตอร์

  นาย ปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24 ชั้น 6/6
  น.ส เจนจิรา ยาวิละ เลขที่38 ชั้นม.6/6

 28. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 29. […] ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ […]

 30. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

 31. […] ที่มา https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 32. […] ที่มา https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 33. พวกเราคิดว่า การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และปฎิบัติได้อย่างอิสระ มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผน มีความคิอริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  นางสาว นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26
  นางสาว อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40
  ม.6/1

 34. การที่หนูได้ศึกษาความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้หนูมีทัศนคติที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลมากค่ะ

  น.ส.นันทิตา ทุ่งสี่ เลขที่ 24 ม6/1
  น.ส.บงกชกร ปริกเพชร เลขที่ 27 ม6/1

 35. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  น.ส.พรกนก พูลน้อย เลขที่31
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 36. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้ทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 37. […] ที่มา https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 38. […] ที่มา https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 39. […] และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… ความหมายและ […]

 40. […] โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หลักการทำโครงงาน kruarisara.wordpress.com […]

 41. […] https://kruarisara.wordpress.comโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข […]

 42. […] ที่มา https://kruarisara.wordpress.com […]

 43. […] Facebook หรือ Twitter ได้เลย https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… โครงงาน (Project Approach) คือ […]

 44. […] https://kruarisara.wordpress.com/ […]

 45. จากที่ผมได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นครับ

 46. […] คลิกดูเพิ่มเติมที่ https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 47. จากที่ได้ศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์มา ทำให้พวกเราได้รู้ว่าการทำบล็อกนั้นง่ายมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
  นางสาวขวัญหทัย กองคำบุตร เลขที่ 14
  นางสาวชญานิศ อุปนันท์ เลขที่ 17
  นางสาวโศภิษฐา ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 30
  ชั้นม.6/1(พ)

 48. […] อ้างอิงโดยhttps://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 49. […] https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 50. ดีค่ะ ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่ามีที่มาของคอมพิวเตอร์อย่างไร

  นางสาว เกศศิริน ชุ่มวงศ์ เลขที่ 25
  นางสาว พัชรวลัย กาวี เลขที่ 35
  นางสาว ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข เลขที่ 45
  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 51. จากการทำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ฝึกทักษะการพัฒนาเวปไซต์ ซึ่งก่อนที่จะทำนั้นเราต้องศึกษาความหมายของโครงงานก่อนให้เข้าใจ

  นายกฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ เลขที่ 13 ม 6/3
  นายภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ม 6/3
  นางสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ เลขที่ 32 ม 6/3

 52. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ พวกเราจะนำไปพัฒนาผลงานของพวกเราให้ดียิ่งขึ้น

 53. […] read more https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← […]

 54. […] click read more https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! […]

 55. […] click read more https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! […]

 56. […] ที่นี่ดูต่อได้จ้าาา This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! LikeBe the first to like this post. […]

 57. […] และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข click read morehttps://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! […]

 58. […] คลิกดูเพิ่มเติมที่ https://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… […]

 59. ดี

 60. ดี

 61. ขอบคุณมากค่ะช่วยได้มากที่เดียวค่ะ

 62. บอกชื่อ เลขที่ ห้องด้วยคะ เดี๋ยวจะให้คะแนนค่ะ
  ครูอริศรา

 63. จากที่หนูได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นค่ะ

 64. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเขียนชื่อ สกุลเลขที่ ห้องให้ชัดเจนด้วยนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s