-2.ศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์


เกี่ยวกับการศึกษาโคงงานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

คาบที่ 1 .ให้ลงทะเบียน เป็นสมาชิก www.facebook.com และไปรายงานตัวที่ http://www.facebook.com/asasom

คาบที่ 2 – 4 ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานและการเขียนข้อเสนอโครงงาน และส่งงานโดยไปเขียนลงในcomment ตามลิ้งหัวข้อด้านล่างนี้ (กิจกรรมนี้ให้อิสระกับนักเรียน สามารถเขียนเรื่องไหนก่อนก็ได้)

1.ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2.ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
3.การเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
4.ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

5.ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

Advertisements

One Response

  1. ทำให้เราได้รู้ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ไมเคยรู้มาก่อน
    และทำให้รู้ว่าโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น
    เป็นสื่อการเรียนการสอน

    น.ส.อริศรา ตาละ เลขที่46 ม.6/2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: