โครงสร้างรายวิชา


โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง36205 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานโครงงานโดยการประยุกต์วิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนมา ปฏิบัติการสร้างโครงงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและนำทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน
ตัวชี้วัด
3.1 ม.4-6/7, ง 3.1 ม.4-6/12, ง 3.1 ม.4-6/13

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานได้
2. นักเรียนสามารถสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
3. นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 การใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานโครงงานคอมพิวเตอร์
1 ศึกษาเครื่องมือ social media 2
2 การใช้โปรแกรมNAMO FREEMOTION 2
3 การใช้เครื่องมือของโปรแกรม 2
4 การสร้างภาพเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ 2
5 การสร้างตัวการ์ตูนลักษณะต่างๆ 2
6 การสร้างตัวต้นไม้ ดอกไม้และพุ่มไม้ ภาพวิวหลังฉาก 2
7 การสร้างเมฆ ฝนตก คลื่นน้ำ 2
8 การสร้างแบบทดสอบ 2
9 การสร้างแบบทดสอบ 2
10 การออกแบบสร้างงาน 2
หน่วยที่ 2 โครงงานคอมพิวเตอร์
1 ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
2 ศึกษาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
3 นำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
4 การสร้างงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
5 การสร้างงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
6 การสร้างงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
1 การบันทึกผลงานโครงงานลงแผ่นซีดี 2
2 การสร้างแผ่นซีดี AUTORUN
การสร้างปกซีดีและปกซองใส่ซีดี
การนำเสนอโครงงาน ด้วย powerpoint 2

Advertisements

3 Responses

 1. ตอบดังนี้คะ
  ขอบคุณคะกำลังพัฒนาอยู่คะ ยังใช้เครื่องมือไม่เต็มที่คะ
  ตอบดังนี้คะ
  ก็ prntScr หน้าจอ ไปใส่ในphoto shop ใช้การเลือกให้ได้ขนาดทเ่ากับหัวเว็บพอดีคะ แล้วใส่รูปภาพ บันทึกเตรียมไว้คะ
  ใช้ธีม Small Potato คะ ธีมนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้ โดยดูที่ widgets จะมีคำว่้ที่า ส่วนหัว คะ
  แก้ที่ สนทนา คะ
  ไม่เป็นการรบกวนเลยคะยินดีคะ แล้วคงจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะ

  ครูนก อริศรา สะสม

 2. ตอนนี้เว็บโรงเรียนมีปัญหาข้อมูลมันถูกลบเดี๋ยวจะอัดเดทใหม่ค่ะ
  เห็นไปอบรมของซิปปาใช่ไหมค่ะดีจังเลยได้พัฒนาต่อเนื่องจะรับปริญญาเมื่อไรค่ะ ยินดีด้วยนะค่ะ ประสบผลสำเร็จทุกอย่างเลย
  คิดถึงเหมือนเิดิม
  แดน

 3. บล์อกของ ท่านอาจารย์ ทำสวยจังเลย ครับ

  ผม ขอเรียนถามว่า
  ๑. การทำหัวเรือง ทำอย่างไรครับ ผมเห็นแต่ ธีม สำเร็จรูป อยากใส่รูป ข้อความ เหมือน อาจารย์
  ๒. อาจารย์ใช้ ธีม ใด จึงมี ภาพ ประกอบ อะไรมากมายด้านข้าง ๆ
  ๓. บล์อก ของผม บางบล์อค แสดงความเห็นไม่ได้ มันต้องแก้ตรงไหนครับ

  รบกวนท่านอาจารย์ แนะนำด้วยครับ
  teacherprayat@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: