แหล่งความรู้การศึกษา


 

 

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
ข้อมูล สพท.โรงเรียน
บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และ
ให้บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียนรายบุคล
ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU
ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ

Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วย ตนเอง ด้ว ICT
มุมศึกษานิเทศก์ Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ
แลกเปลี่ยนสื่อการสอน
คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนานุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์
คลังความรู้สำหรับเยาวชน

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
โครงการของ สพฐ.
ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา
ห้องเรียนทันข่าว
นำเอาข่าว สารประจำวัน
มาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง
ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน
หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
คู่มือครู หนังสือสำหรับครู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: