สาระการเรียนรู้


สาระการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 การใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานโครงงานคอมพิวเตอร์
1 ศึกษาเครื่องมือ social media 2
2 การใช้โปรแกรมNAMO FREEMOTION 2
3 การใช้เครื่องมือของโปรแกรม 2
4 การสร้างภาพเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ 2
5 การสร้างตัวการ์ตูนลักษณะต่างๆ 2
6 การสร้างตัวต้นไม้ ดอกไม้และพุ่มไม้ ภาพวิวหลังฉาก 2
7 การสร้างเมฆ ฝนตก คลื่นน้ำ 2
8 การสร้างแบบทดสอบ 2
9 การสร้างแบบทดสอบ 2
10 การออกแบบสร้างงาน 2
หน่วยที่ 2 โครงงานคอมพิวเตอร์
1 ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
2 ศึกษาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
3 นำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
4 การสร้างงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
5 การสร้างงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
6 การสร้างงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 2
หน่วยที่ 3 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
1 การบันทึกผลงานโครงงานลงแผ่นซีดี 2
2 การสร้างแผ่นซีดี AUTORUN
การสร้างปกซีดีและปกซองใส่ซีดี
การนำเสนอโครงงาน ด้วย powerpoint 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: