ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์


โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ศึกษาความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์จากเอกสารต่อไปนี้

เอกสารเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโครงงาน

หมายเหตุ

หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยใช้ระบบแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ หรืออาจจะสอบถามครูได้โดยตรง หรืออาจจะสอบถามผ่านทาง Facebook หรือ Twitter ได้เลยนะคะ

About these ads

64 Responses

 1. An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more about this subject matter, it may
  not be a taboo matter but usually people do not discuss these topics.

  To the next! Cheers!!

 2. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29 ม.6/4
  นางสาวรัญญา สายโยน เลขที่ 44 ม.6/4
  นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47 ม.6/4

 3. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 4. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 5. [...] ที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 6. [...] ที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 7. [...] ที่มาhttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. ป้ายกำกับ ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่ โครงงานคอมพิวเตอร์, Uncategorized [...]

 8. การทำยากพอสมควรค๊ะ แต่ก็มีเพื่่อนที่คอยให้แนะนำ

  น.ส.สุพัตรา เขียวสมบัตร เลขที่ 29 ม.6/7

 9. น.ส.นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์ ม.6/7 เลขที่26
  จากการทำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ฝึกทักษะการพัฒนาเวปไซต์ ซึ่งก่อนที่จะทำนั้นเราต้องศึกษาความหมายของโครงงานก่อนให้เข้าใจค่ะ

 10. น.ส. มณีรัตน์ อาจสา เลขที่32 ชั้นม 6/7
  จากที่ได้เรียนเกี่ยวกับความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ ดิฉันสรุปได้ว่า โครงงานอยู่ในรูปแบบอิสระขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ที่จะศึกษาและอยู๋กับทักษะของแต่ละคน

 11. สนุกค่ะคุณครูสอนเข้าใจดีมากค่ะ

  น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่ 33 ม.6/7

 12. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ [...]

 13. [...] ที่มาhttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 14. ได้รูความหมายของโคงงานคอมพิวเตอร์ โครงสร้างต่างๆ ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น และรู้ว่าโครงสร้างงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในหลายๆด้าน สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่าง

  น.ส สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7

 15. ผมได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นครับ

  นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7

 16. [...] แหล่งที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in [...]

 17. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 18. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 19. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « เรื่องการนำรูปภาพเข้าสู่บล็อก [...]

 20. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in โครงงานคอมพิวเตอร์ and tagged ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์. Bookmark the permalink. ← การนำภาพเข้าสู่บล็อก [...]

 21. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 22. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 23. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 24. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 25. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 26. ได้ความรู้มากๆๆ เกี่ยวกับความหมายคอมพิวเตอร์

  นาย ปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24 ชั้น 6/6
  น.ส เจนจิรา ยาวิละ เลขที่38 ชั้นม.6/6

 27. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 28. [...] ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ [...]

 29. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 30. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 31. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 32. พวกเราคิดว่า การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และปฎิบัติได้อย่างอิสระ มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผน มีความคิอริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  นางสาว นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26
  นางสาว อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40
  ม.6/1

 33. การที่หนูได้ศึกษาความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้หนูมีทัศนคติที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลมากค่ะ

  น.ส.นันทิตา ทุ่งสี่ เลขที่ 24 ม6/1
  น.ส.บงกชกร ปริกเพชร เลขที่ 27 ม6/1

 34. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  น.ส.พรกนก พูลน้อย เลขที่31
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 35. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้ทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 36. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 37. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 38. [...] และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… ความหมายและ [...]

 39. [...] โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หลักการทำโครงงาน kruarisara.wordpress.com [...]

 40. [...] http://kruarisara.wordpress.comโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข [...]

 41. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com [...]

 42. [...] Facebook หรือ Twitter ได้เลย http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… โครงงาน (Project Approach) คือ [...]

 43. [...] http://kruarisara.wordpress.com/ [...]

 44. จากที่ผมได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นครับ

 45. [...] คลิกดูเพิ่มเติมที่ http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 46. จากที่ได้ศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์มา ทำให้พวกเราได้รู้ว่าการทำบล็อกนั้นง่ายมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
  นางสาวขวัญหทัย กองคำบุตร เลขที่ 14
  นางสาวชญานิศ อุปนันท์ เลขที่ 17
  นางสาวโศภิษฐา ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 30
  ชั้นม.6/1(พ)

 47. [...] อ้างอิงโดยhttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 48. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 49. ดีค่ะ ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่ามีที่มาของคอมพิวเตอร์อย่างไร

  นางสาว เกศศิริน ชุ่มวงศ์ เลขที่ 25
  นางสาว พัชรวลัย กาวี เลขที่ 35
  นางสาว ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข เลขที่ 45
  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 50. จากการทำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ฝึกทักษะการพัฒนาเวปไซต์ ซึ่งก่อนที่จะทำนั้นเราต้องศึกษาความหมายของโครงงานก่อนให้เข้าใจ

  นายกฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ เลขที่ 13 ม 6/3
  นายภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ม 6/3
  นางสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ เลขที่ 32 ม 6/3

 51. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ พวกเราจะนำไปพัฒนาผลงานของพวกเราให้ดียิ่งขึ้น

 52. [...] read more http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← [...]

 53. [...] click read more http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! [...]

 54. [...] click read more http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! [...]

 55. [...] ที่นี่ดูต่อได้จ้าาา This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! LikeBe the first to like this post. [...]

 56. [...] และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข click read morehttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! [...]

 57. [...] คลิกดูเพิ่มเติมที่ http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 58. ดี

 59. ดี

 60. ขอบคุณมากค่ะช่วยได้มากที่เดียวค่ะ

 61. บอกชื่อ เลขที่ ห้องด้วยคะ เดี๋ยวจะให้คะแนนค่ะ
  ครูอริศรา

 62. จากที่หนูได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นค่ะ

 63. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเขียนชื่อ สกุลเลขที่ ห้องให้ชัดเจนด้วยนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 70 other followers